„Genocidas ir rezistencija“, 2022 m. Nr. 1 (51)
2022 m. Nr. 1 (51)
„Genocidas ir rezistencija“

JUOZAS BANIONIS
Humanitarinių mokslų daktaras,
LGGRTC Istorinių tyrimų programų skyriaus
vyriausiasis istorikas

MINDAUGAS POCIUS
Humanitarinių mokslų daktaras,
LGGRTC Istorinių tyrimų programų skyriaus
vyriausiasis istorikas

IRENA ŠUTINIENĖ
LGGRTC Istorinių tyrimų programų skyriaus
vyriausioji istorikė

ARŪNAS VYŠNIAUSKAS
Humanitarinių mokslų daktaras,
LGGRTC Okupacinių režimų veiklos tyrimų ir viešinimo skyriaus
vyriausiasis istorikas

2022_kgb_bendrininkai
Dr. Kristina Burinskaitė
Slaptieji KGB bendrininkai. Agentų veikla šeštajame–devintajame dešimtmečiais

Vienas labiausiai intriguojančių, paslaptimis ir mitais apaugusių KGB veiklos aspektų – agentai ir asmenys, besislepiantys už agentų slapyvardžių.
Kaip reikėtų ar nereikėtų vertinti ir traktuoti agentų veiklą? Ar pats sutikimo bendradarbiauti faktas yra esminis momentas vertinant agentų veiklą? Ar svarbiau yra tai, kas vyko po užverbavimo, kokia buvo konkreti agentų veikla?
Vis dėlto sutikimas bendradarbiauti – asmeninis žmogaus apsisprendimas, kuris galėjo būti išgautas išnaudojant įvairias žmogaus gyvenimo detales. Vieni pasidavė, kiti – ne, tad bendradarbiavimą lėmė ne tik spaudimas, bet ir žmogaus nusiteikimas, asmeninės vertybės.
Dėl šaltinių trūkumo negalima atsakyti į visus su agentais susijusius klausimus. Tačiau yra gana nemažai dokumentų, kuriais remiantis galima atskleisti KGB planus, susijusius su agentais, susidaryti agento socialinį portretą, sužinoti, kokios visuomenės grupės buvo labiausiai verbuojamos, kiek iš viso buvo agentų ir kaip jiems sekėsi.
Dr. Kristinos Burinskaitės knyga prisidės prie paslaptimis ir mitais apipinto šio KGB veiklos aspekto geresnio pažinimo ir mitų išsklaidymo.

sudarytojos Otilija Daniūnienė, Dalia Narušienė
Atminti – vadinasi gyventi

Šis leidinys – tai Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro organizuojamo nacionalinio moksleivių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ 2018–2021 m. rašinių ir piešinių rinktinė. Moksleivių darbuose – bandymai nusikelti į praeitį, noras suprasti ir įsijausti į to laikotarpio žmogaus jausmus ir siekius, perprasti Laisvės problemą, prakalbinti senus išsaugotus artimųjų dokumentus... Daug istorijų, daug prasmingų apmąstymų, daug įdomių piešinių.

Atminti – vadinasi gyventi
2022_lietuvos_kova
Ernest John Harrison
Lietuvos kova už laisvę / Lithuaniaʼs fight for freedom

Tai – ypatinga Lietuvos istorijos knyga, parašyta irgi ypatingo likimo žmogaus – anglo Ernesto John‘o Harrison‘o. Jis buvo vienas iš nedaugelio britų, kalbėjęs lietuviškai, o Vakarams angliškai liudijęs apie SSRS įvykdytą Lietuvos okupaciją ir aneksiją. Šis veikalo unikalumas – tai autentiškos žinios apie tai, kas vyko Lietuvoje iki 1944 m. rudens, bei kritiškas Antrojo pasaulinio karo įvykių Lietuvoje vertinimas.

This is a remarkable book on Lithuanian history written by a man of also a remarkable fate – the Englishman Ernest John Harrison. He was one of the few British who spoke Lithuanian and who testified to the West in English to the occupation and annexation of Lithuania carried out by the USSR. The uniqueness of this work consists in its authentic account of the events that took place in Lithuania by the autumn of 1944 as well as a critical evaluation of the events of World War II in Lithuania.

Užrašyti žodžiai
sudarytojos
Ramunė Driaučiūnaitė, Milda Jarušaitienė
Užrašyti žodžiai liudija. 1941 metų tremtinių ir politinių kalinių dienoraščiai ir atsiminimai
compiled by
Ramunė Driaučiūnaitė, Milda Jarušaitienė
The Words Written Testify. Diaries and Reminiscences of deportees and political prisoners of the year 1941
The Words Written Testify
previous arrow
next arrow
Pagrindinės leidinių

Tematikos

LGGRTC

Leidybos skyrius

„Už istorijos yra atmintis ir užmarštis, už atminties ir užmaršties – gyvenimas“
Paul Ricoeur, filosofas

ATMINTIES KNYGOS – tiems, kas nori žinoti

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) leidiniai pasakoja nors ir žiaurią, tačiau drąsą bei Tėvynės meilę įkvepiančią Laisvės kovų ir netekčių istoriją. Jų paskirtis – įamžinti tautos didvyrių bei režimo aukų, Lietuvos gyventojų atminimą, supažindinti visuomenę su svarbiais istoriniais tyrimais, išsaugoti istorinę lietuvių tautos ir valstybės atmintį. Atminties knygas rasite elektroninės prekybos puslapyje.

LGGRTC – Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta institucija, tirianti Lietuvos gyventojų persekiojimą, ginkluotą bei neginkluotą pasipriešinimą sovietų ir nacių okupacijos metais. LGGRTC įamžina Laisvės kovotojų ir režimų aukų atminimą, leidžia partizaninio karo dalyvių dienoraščius, nuotraukų albumus.

bg_leidyba_small

LGGRTC Leidybos skyrius kryptingai ir nuosekliai leidžia bei platina mokslinę, publicistinę ir grožinę literatūrą Lietuvos gyventojų genocido ir pasipriešinimo okupaciniams režimams tema. Yra Lietuvos leidėjų asociacijos narys, nuo 1998 m. dalyvauja tarptautinėse knygų mugėse.

Leidybos programos kryptys: mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ (prenumeruojamas, indeksas – 5290), daugiatomis tęstinis leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas“ (sovietinio genocido aukų vardynas), monografijos, studijos, dokumentų rinkiniai, atsiminimai, dienoraščiai, publicistika, grožinė literatūra.

LGGRTC Leidybos skyriaus išleistų leidinių be prekybinio antkainio galima įsigyti LGGRTC Leidybos skyriuje (Didžioji g. 17/1, tel. 8 646 41682) ir Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus knygynėlyje (Aukų g. 2A, tel. 8 646 49 539).

Naujausi leidiniai