Ledinių tiražas iš šitos kategorijos pasibaigė, todėl juos galite parsisiųsti nemokamai .pdf formatu

Lietuviai Kolymos Gulago lageriuose

„…pergyventų jausmų atogarsis“: partizano Balčio dienoraštis, laiškai, eilėraščiai

The Šiauliai ghetto

Į mielą šalį Lietuvą

Vyčio apygardos vadas Danielius Vaitelis-Briedis

Kupiškio krašto partizanai. 1944-1953 m. dokumentinė kronika

Partizano keliu

KGB slaptieji archyvai 1954-1991 m.

The Diary of a Partizan

The Psychology of Extreme Traumatisation / The Aftermath of Political Repression

Pulkininkas Kazimieraitis

Lietuvos gyventojų trėmimai 1940-1941, 1944-1953 metais sovietinės okupacinės valdžios dokumentuose

Priesaika (Jonas Semaška-Liepa ir jo bendražygiai)

Sovietinis saugumas Lietuvoje 1940–1953 metais

Pragaro vartai – Štuthofas

Lietuvių policija 1941–1944 metais

Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944)

Generolas Vėtra