Lietuvos partizanai 1944–1986

20,00 

Partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštis / 1948 m. birželio 23–1949 m. birželio 6 d.

7,00 

Mano draugas Lapinskas

5,00 

Vilniaus getas 1941–1943

3,00 

Partizanai [N 16]

8,00