1941 m. Birželio sukilimas Lietuvoje

4,30 

Lietuvos laisvinimas Vakaruose 1940-1975

4,30 

Vakarų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas

7,20