20240221
20240109
2024 muge lggrtc
Atminties knygos – Vilniaus knygų mugėje
2024 muge
Pristatymas
5.2 salė
vasario 22 d. 11 val.
Severinas Vaitiekus „Kas mūsų – kova įgysim“, knygos viršelis
Severinas Vaitiekus „Kas mūsų – kova įgysim“, knygos viršelis
Pristatymas
Rašytojų kampas
vasario 23 d. 15 val.
Juozas Banionis, „Lietuvos išlaisvinimo misija“
Juozas Banionis
Lietuvos išlaisvinimo misija: svarbiausios žinios apie VLIK‘ą 1943–1993 m.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (VLIK‘as ) pagrįstai laikomas visos lietuvių tautos, o ne jos dalies – išeivijos, politinės valios reiškėju. Tai grindžiama pačia VLIK‘o sudėtimi – jame atstovaujama beveik visoms (išskyrus komunistus) politinėms srovėms, kurios skleidė šia prasme diferencijuotos lietuvių visuomenės nuotaikas. VLIK‘as, kuris Tėvynėje formavosi nacių okupacijoje, o atsikūrė Vokietijoje sovietų okupacijos metu, tikroviškai atspindėjo politiškai organizuotą Lietuvos visuomenę ir todėl reiškė jos lūkesčius dėl nepriklausomos, demokratinės valstybės atkūrimo.

XX amžiaus antrosios pusės Lietuvos laisvės kovas menančios vietos ir statiniai
Rūta Trimonienė
XX amžiaus antrosios pusės Lietuvos laisvės kovas menančios vietos ir statiniai

Leidinyje apžvelgiami 1940‒1941 m. ir 1944‒1990 m. sovietų represinių struktūrų vykdytas Lietuvos piliečių genocidas ir vykusios kovos už Lietuvos laisvę, pristatant, nagrinėjat ir teikiant duomenis apie įvairiais laikotarpiais statytus paminklus, žyminčius svarbias įvykių ir laidojimo vietas, bei statinius.
Knygoje pateikti istoriniai archyviniai ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre saugomi liudininkų prisiminimų duomenys, įvairiuose leidiniuose publikuoti tremtinių ir politinių kalinių atsiminimai leis bendrojo ugdymo istorijos ir neformaliojo švietimo mokytojams, taip pat žmonėms, besidomintiems šia sudėtinga Lietuvos laikotarpio istorija, apžvelgti įvykius chronologine tvarka: nuo pirmosios sovietų okupacijos iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.

Communit Anti-church policy and Resistance to it in Central and Eastern Europe, Ramona Staveckaitė-Notari
Sudarytoja Ramona Staveckaitė-Notari
Communist Anti-church Policy and Resistance to it in Central and Eastern Europe

In 2022, Lithuania was commemorating the 50th anniversary of the Chronicles of the Catholic Church in Lithuania. It is the longest-running and best-known samizdat periodical in Lithuania under the Soviet occupation.
On this occasion, Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania and the Seimas of the Republic of Lithuania organised international conference “Communist anti-Church policy and resistance to it in Central and Eastern Europe“. Historians from the Baltic countries, Poland, Czech Republic, and Hungary shared with their academic research in the field of communist anti-Church policy in Central East Europe.
This book is an academic collection of articles penned by seven scholars, who participated in the Conference and presented their papers.

Ištremti iš Tėvynės: Tremtinių ir politinių kalinių nuotraukų albumas
Sudarytojai: Benas Navakauskas, Birutė Panumienė, Violeta Jasinskienė, Elvyra Mickevič, Jolanta Sinkevičiūtė, Julita Milašiūtė
Ištremti iš Tėvynės: Tremtinių ir politinių kalinių nuotraukų albumas
Deported from their Homeland: The Photo Album of Deportees and Political Prisoners

Albume pateikiama apie 700 nuotraukų, kuriomis nuosekliai rekonstruojami Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių likimai: patirtas teroras, prievartinis darbas sovietinėje pramonėje, taip pat išgyvenimo strategijos, tradicijų išsaugojimas, neginkluotas pasipriešinimas tremties vietose ir Gulago lageriuose, žuvusiųjų palaidojimo vietos. Leidinio tekstai parengti lietuvių ir anglų kalbomis.

Žurnalas "Genocidas ir rezistencija" 2023 2 (54)
Vyriausioji redaktorė dr. Kristina Burinskaitė
Žurnalas "Genocidas ir rezistencija" 2023 2 (54)

Šio „Genocido ir rezistencijos“ žurnalo numerio tema: „Moterys – Baltijos šalių ginkluotos rezistencijos kovose“.

previous arrow
next arrow
Pagrindinės leidinių

Tematikos

LGGRTC

Leidybos skyrius

„Už istorijos yra atmintis ir užmarštis, už atminties ir užmaršties – gyvenimas“
Paul Ricoeur, filosofas

ATMINTIES KNYGOS – tiems, kas nori žinoti

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) leidiniai pasakoja nors ir žiaurią, tačiau drąsą bei Tėvynės meilę įkvepiančią Laisvės kovų ir netekčių istoriją. Jų paskirtis – įamžinti tautos didvyrių bei režimo aukų, Lietuvos gyventojų atminimą, supažindinti visuomenę su svarbiais istoriniais tyrimais, išsaugoti istorinę lietuvių tautos ir valstybės atmintį. Atminties knygas rasite elektroninės prekybos puslapyje.

LGGRTC – Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta institucija, tirianti Lietuvos gyventojų persekiojimą, ginkluotą bei neginkluotą pasipriešinimą sovietų ir nacių okupacijos metais. LGGRTC įamžina Laisvės kovotojų ir režimų aukų atminimą, leidžia partizaninio karo dalyvių dienoraščius, nuotraukų albumus.

lazy

LGGRTC Leidybos skyrius kryptingai ir nuosekliai leidžia bei platina mokslinę, publicistinę ir grožinę literatūrą Lietuvos gyventojų genocido ir pasipriešinimo okupaciniams režimams tema. Yra Lietuvos leidėjų asociacijos narys, nuo 1998 m. dalyvauja tarptautinėse knygų mugėse.

Leidybos programos kryptys: mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ (prenumeruojamas, indeksas – 5290), daugiatomis tęstinis leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas“ (sovietinio genocido aukų vardynas), monografijos, studijos, dokumentų rinkiniai, atsiminimai, dienoraščiai, publicistika, grožinė literatūra.

LGGRTC Leidybos skyriaus išleistų leidinių be prekybinio antkainio galima įsigyti LGGRTC Leidybos skyriuje (Didžioji g. 17/1, tel. 8 646 41682) ir Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus knygynėlyje (Aukų g. 2A, tel. 8 646 49 539).