20230919
20230720
20230629
20230303 vardynas
Algirdas Martynas Budreckis „Pirmoji Lietuvos Respublika kovoje už laisvę ir nepriklausomybę“, viršelis
Algirdas Martynas Budreckis
Pirmoji Lietuvos Respublika kovoje už laisvę ir nepriklausomybę

Ši knyga sudaryta iš Algirdo Martyno Budreckio tekstų, originaliai rašytų lietuvių ir anglų kalbomis. Jie susiję su pirmosios Lietuvos Respublikos gyvavimo laikotarpiu, jos kova už nepriklausomybę bei pastangomis išlikti ir atgauti laisvę, kai jos neteko 1940-aisiais.

Diktorius: Virgilijus Kubilius
Sudarytojas: Algis Kašėta
Audioknyga
Partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštis/1948 m. birželio 23 – 1949 m. birželio 6 d.

Žuvusio Dainavos apygardos partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštis – pirmoji LGGRTC audioknyga. Tai modernus būdas puoselėti istorinę atmintį bei užtikrinti Centro leidinių prieinamumą žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto. Skaitykite, kad ir kur būtumėte.

Audioknyga - Partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraščio, viršelis
Edita Jankauskienė , Ramona Staveckaitė-Notari, Rūta Trimonienė, Dalia Urbonienė, Dalius Žygelis
Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas, 2-oji dalis

Paskutinėje enciklopedinio leidinio knygoje – „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis“ 2-oji dalis – pateikiami mūšiai ir kautynės, vykusios Žaliosios rinktinės, Vytauto ir Algimanto apygardų teritorijose.

Juozas Lukša Daumantas
Juozas Lukša Daumantas
Atsakingoji redaktorė Teresė Birutė Burauskaitė
„Lietuvos gyventojų genocidas“ VI tomas, 1954–1989, 1991

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras išleido tęstinio leidinio „Lietuvos gyventojų genocidas“ VI tomą su anksčiau išleistų I–V tomų papildymais. Paskutinysis VI tomas skirtas 697-iems 1954–1989 m. sovietų okupacinės valdžios represuotiems asmenims (įkalintiems, nužudytiems) ir 1991 m. nuo SSRS agresijos prieš nepriklausomą Lietuvos valstybę vykdyto teroro aukoms.

previous arrow
next arrow
Pagrindinės leidinių

Tematikos

LGGRTC

Leidybos skyrius

„Už istorijos yra atmintis ir užmarštis, už atminties ir užmaršties – gyvenimas“
Paul Ricoeur, filosofas

ATMINTIES KNYGOS – tiems, kas nori žinoti

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) leidiniai pasakoja nors ir žiaurią, tačiau drąsą bei Tėvynės meilę įkvepiančią Laisvės kovų ir netekčių istoriją. Jų paskirtis – įamžinti tautos didvyrių bei režimo aukų, Lietuvos gyventojų atminimą, supažindinti visuomenę su svarbiais istoriniais tyrimais, išsaugoti istorinę lietuvių tautos ir valstybės atmintį. Atminties knygas rasite elektroninės prekybos puslapyje.

LGGRTC – Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta institucija, tirianti Lietuvos gyventojų persekiojimą, ginkluotą bei neginkluotą pasipriešinimą sovietų ir nacių okupacijos metais. LGGRTC įamžina Laisvės kovotojų ir režimų aukų atminimą, leidžia partizaninio karo dalyvių dienoraščius, nuotraukų albumus.

lazy

LGGRTC Leidybos skyrius kryptingai ir nuosekliai leidžia bei platina mokslinę, publicistinę ir grožinę literatūrą Lietuvos gyventojų genocido ir pasipriešinimo okupaciniams režimams tema. Yra Lietuvos leidėjų asociacijos narys, nuo 1998 m. dalyvauja tarptautinėse knygų mugėse.

Leidybos programos kryptys: mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ (prenumeruojamas, indeksas – 5290), daugiatomis tęstinis leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas“ (sovietinio genocido aukų vardynas), monografijos, studijos, dokumentų rinkiniai, atsiminimai, dienoraščiai, publicistika, grožinė literatūra.

LGGRTC Leidybos skyriaus išleistų leidinių be prekybinio antkainio galima įsigyti LGGRTC Leidybos skyriuje (Didžioji g. 17/1, tel. 8 646 41682) ir Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus knygynėlyje (Aukų g. 2A, tel. 8 646 49 539).