Rimantas Stankevičius
Nepadariusi tautai gėdos
Onos Šimaitės gyvenimo fragmentai

Iš Lietuvoje dabar žinomų kelių tūkstančių žydų gelbėjimų pagal veikimo įvairovę, trukmę sunku surasti prilygstantį buvusios Vilniaus universiteto bibliotekininkės Onos Šimaitės pagalbai. Neva negrąžintų į biblioteką knygų rinkimo tikslais ji gavo leidimą lankytis gete. Tai sudarė galimybę matyti Vilniaus geto gyvenimą iš vidaus, patirti tai, kas ne geto gyventojams buvo nematoma, nežinoma. Šimaitė padėjo slėptis pabėgusiesiems iš geto, parūpindavo geto gyventojams fiktyvius dokumentus, maisto, pinigų, išnešdavo iš geto kultūros vertybes. Tuo ji pelnė pagarbą, dėkingumą.

Nepadariusi tautai gėdos. Onos Šimaitės gyvenimo fragmentai
Lauri Mälksoo - Neteisėta aneksija
Lauri Mälksoo
Neteisėta aneksija ir valstybės tęstinumas: Baltijos šalių prijungimas prie SSRS

Rytų ir Vidurio Europos transformacijos gylis ir intensyvumas XX amžiaus devintajame ir paskutiniajame dešimtmetyje nustebino daugumą diplomatų ir politikos apžvalgininkų. Nereikia nė sakyti, kad Europos politika dabar atrodo visiškai kitaip nei Šaltojo karo metais. Šiame leidinyje išsamiai nagrinėjamas vienas iš šios transformacijos aspektų, būtent Baltijos šalių kova už savo valstybingumo, kurio jos neteko 1940 m. birželį sovietų okupacijos metu, atgavimą

Popierinė versija
Elektroninė versija
2021 m., Nr. 2 (50)
Žurnalas "Genocidas ir rezistencija"

GINTAUTAS MIKNEVIČIUS
LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyriaus vyriausiasis istorikas

ALFREDAS RUKŠĖNAS
Humanitarinių mokslų daktaras,
LGGRTC Istorinių tyrimų programų skyriaus vyriausiasis istorikas

ENRIKA KRIPIENĖ
VU Istorijos fakulteto doktorantė,
LGGRTC Istorinių tyrimų programų skyriaus vyresnioji istorikė

„Genocidas ir rezistencija“, 2021 m. Nr. 2 (50)
2021_praeities dulkes
Albina Blažytė-Baranauskienė
Praeities dulkes nubraukus

1949-ųjų pavasarį „bangų mūšos“ nublokšta į Sibirą šios knygos autorė Albina Blažytė-Baranauskienė gimė ir užaugo nepriklausomoje Lietuvoje, Šiaulių valsčiuje, Margių kaime. Savo atsiminimuose ji išsamiai aprašo daugiavaikės šeimos vargus ir džiaugsmus darniu darbu sukurtame tėvų ūkyje. Vėliau vokiečių ir sovietinė okupacija į jų gyvenimą įneša sumaišties – išblaško šeimą po kalėjimus ir tremtį. Devyneri tremties metai Irkutsko srityje, Alzamajaus rajone, sunkūs darbai, skurdi buitis, artimųjų ir pažįstamų netektys, begalinis Tėvynės ilgesys ir maldos – tokia buvo atšiauriame krašte atsidūrusių lietuvių kasdienybė.

previous arrow
next arrow
LGGRTC

Leidybos skyrius

LGGRTC Leidybos skyrius vienintelis Lietuvoje kryptingai ir nuosekliai leidžia bei platina mokslinę, publicistinę ir grožinę literatūrą Lietuvos gyventojų genocido ir pasipriešinimo okupaciniams režimams tema. Yra Lietuvos leidėjų asociacijos narys, nuo 1998 m. dalyvauja tarptautinėse knygų mugėse.

Leidybos programos kryptys: mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ (prenumeruojamas, indeksas – 5290), daugiatomis tęstinis leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas“ (sovietinio genocido aukų vardynas), monografijos, studijos, dokumentų rinkiniai, atsiminimai, dienoraščiai, publicistika, grožinė literatūra.

LGGRTC Leidybos skyriaus išleistų leidinių be prekybinio antkainio galima įsigyti LGGRTC Leidybos skyriuje (Didžioji g. 17/1, tel. (8 ~ 5) 279 1038) ir Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus knygynėlyje (Aukų g. 2A, tel. (8 ~ 5) 249 6264). 

bg_leidyba_small

Naujausi leidiniai