Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos tyrimo centro

LEIDINIAI

Mokslinė, publicistinė ir grožinė literatūra Lietuvos gyventojų genocido ir pasipriešinimo okupaciniams režimams tema.

Mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“, daugiatomis tęstinis leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas“ (sovietinio genocido aukų vardynas), monografijos, studijos, dokumentų rinkiniai, atsiminimai, dienoraščiai, publicistika, grožinė literatūra.

1941 m. birželio 23 d. sukilimas Panevėžio apskrities Pušaloto valsčiuje

Prabėgo jau 80 metų nuo 1941 m. birželio mėn. įvykių Lietuvoje. Tačiau Birželio sukilimas vis dar nėra pakankamai išnagrinėtas. Jo tyrimai vyko palyginti siauroje erdvėje: dažniausiai tyrinėtas pats sukilimo Lietuvoje centras – Kaunas. Istoriografijoje miestuose vykęs sukilimas aprašytas gana išsamiai. Kitokia padėtis sukilimo tyrimo periferijoje atžvilgiu, ypač menkai tyrinėti to meto įvykiai valsčiuose.
Įvykiai Pušaloto valsčiuje – tik nedidelė Birželio sukilimo mozaikos dalelė. Ir ji puikiai iliustruoja, kad aktyvus sukilimas vyko ne tik Kaune ar Vilniuje, bet ir dalyje provincijos.

1

ATRADOTE KAŽKĄ IDOMAUS?

LGGRTC Leidybos skyriaus išleistų leidinių be prekybinio antkainio taip pat galite įsigyti Vilniuje Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus knygynėlyje
(Aukų g. 2A, tel. (8 ~ 5) 249 6264) ir LGGRTC Leidybos skyriuje (Didžioji g. 17/1, tel. (8 ~ 5) 279 1038).
Atminties knygos
Logo
Atstatyti slaptažodį
Shopping cart