Slide
Sudarytojai Dalius Žygelis ir Rūta Gabrielė Vėliūtė
Lietuvos partizanai 1944–1986

Šis albumas – tai Lietuvos partizanų karo su sovietų okupantais istorija, parašyta universalia, visiems suprantama nuotraukų kalba. Tai pirmas toks leidinys, sudarytas chronologiniu principu, – nuotraukos jame išdėstytos ne pagal teritorines partizanų apygardas, kas būdinga visiems ankstesniems partizanų nuotraukų albumams, o nuosekliai nuo ankstyviausios iki vėlyviausios.

antroji laida
Tadas Jaskelevičius
1941 m. birželio 23 d. sukilimas Panevėžio apskrities Pušaloto valsčiuje

Prabėgo jau 80 metų nuo 1941 m. birželio mėn. įvykių Lietuvoje. Tačiau Birželio sukilimas vis dar nėra pakankamai išnagrinėtas. Jo tyrimai vyko palyginti siauroje erdvėje: dažniausiai tyrinėtas pats sukilimo Lietuvoje centras – Kaunas. Istoriografijoje miestuose vykęs sukilimas aprašytas gana išsamiai. Kitokia padėtis sukilimo tyrimo periferijoje atžvilgiu, ypač menkai tyrinėti to meto įvykiai valsčiuose.

Slide
2021 m. Nr. 1 (49)
„Genocidas ir rezistencija“

Mūsų autoriai:

JUOZAS BANIONIS
Humanitarinių mokslų daktaras,
LGGRTC Istorinių tyrimų programų skyriaus vyriausiasis istorikas

GINTAUTAS MIKNEVIČIUS
LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyriaus vyriausiasis istorikas

KRISTINA BURINSKAITĖ
Humanitarinių mokslų daktarė,
LGGRTC Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento vyresnioji patarėja

previous arrow
next arrow
LGGRTC

Leidybos skyrius

LGGRTC Leidybos skyrius vienintelis Lietuvoje kryptingai ir nuosekliai leidžia bei platina mokslinę, publicistinę ir grožinę literatūrą Lietuvos gyventojų genocido ir pasipriešinimo okupaciniams režimams tema. Yra Lietuvos leidėjų asociacijos narys, nuo 1998 m. dalyvauja tarptautinėse knygų mugėse.

Leidybos programos kryptys: mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ (prenumeruojamas, indeksas – 5290), daugiatomis tęstinis leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas“ (sovietinio genocido aukų vardynas), monografijos, studijos, dokumentų rinkiniai, atsiminimai, dienoraščiai, publicistika, grožinė literatūra.

LGGRTC Leidybos skyriaus išleistų leidinių be prekybinio antkainio galima įsigyti LGGRTC Leidybos skyriuje (Didžioji g. 17/1, tel. (8 ~ 5) 279 1038) ir Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus knygynėlyje (Aukų g. 2A, tel. (8 ~ 5) 249 6264).

Naujausi leidiniai