20231120
20231012
20231011
20230919
20230720
Vytautas Vitkus
„Pulkininkas Kazimieraitis: Pietų Lietuvos partizanų srities vado Juozo Vitkaus gyvenimas, veikla, šeimos likimas“

Tai trečioji papildyta knygos „Pulkininkas Kazimieraitis“ laida. Knygoje, remiantis archyvų dokumentais, rašytiniais šaltiniais, amžininkų prisiminimais, atskleidžiamas partizanų vado Juozo Vitkaus gyvenimas, jo veikla, sutelkiant partizanų jėgas pasipriešinimo okupantams kovoje, tragiška žūtis, šeimos likimas.
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos prezidiumo sprendimu 1949 m. Juozas Vitkus-Kazimieraitis (po mirties) apdovanotas I laipsnio Laisvės kovos kryžiumi su kardais ir ąžuolo lapais, suteikiant Laisvės kovos karžygio garbės vardą, o 1997 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu – Vyčio Kryžiaus I laipsnio ordinu.Knyga gausiai iliustruota vertingomis istorinėmis nuotraukomis.

Pulkininkas Kazimieraitis
Žurnalas „Genocias ir rezistencija“, viršelis su saulegrąža
Vyriausioji redaktorė dr. Mingailė Jurkutė
Žurnalas "Genocidas ir rezistencija" 2023 1 (53)

Šis žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ numeris skirtas Ukrainos kovos už nepriklausomybę šimtmečiui, jame publikuojami Ukrainos istorikų straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis.

Severinas Vaitiekus
„Kas mūsų – kova įgysim“
Lietuvių žvalgybos vaidmuo sujungiant
Didžiąją ir Mažąją Lietuvą

Knygoje apžvelgiama Lietuvos ir užsienio valstybių (pirmiausia Lenkijos ir Prancūzijos) žvalgybų veikla Klaipėdos krašte, lietuvių žvalgų vaidmuo ir indėlis rengiant ir vykdant 1923 m. Klaipėdos sukilimą, pateikiamos operacijoje dalyvavusių lietuvių žvalgų biografijos. Leidinyje taip pat nagrinėjama lietuvių žvalgybos ir vidaus saugumo institucijų formavimas ir veikimas Klaipėdos krašte 1923–1939 m., sujungus Mažąją Lietuvą su Didžiąja.
Knyga gausiai iliustruota vertingomis istorinėmis nuotraukomis.

Severinas Vaitiekus „Kas mūsų – kova įgysim“, knygos viršelis
Algirdas Martynas Budreckis „Pirmoji Lietuvos Respublika kovoje už laisvę ir nepriklausomybę“, viršelis
Algirdas Martynas Budreckis
Pirmoji Lietuvos Respublika kovoje už laisvę ir nepriklausomybę

Ši knyga sudaryta iš Algirdo Martyno Budreckio tekstų, originaliai rašytų lietuvių ir anglų kalbomis. Jie susiję su pirmosios Lietuvos Respublikos gyvavimo laikotarpiu, jos kova už nepriklausomybę bei pastangomis išlikti ir atgauti laisvę, kai jos neteko 1940-aisiais.

Diktorius: Virgilijus Kubilius
Sudarytojas: Algis Kašėta
Audioknyga
Partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštis/1948 m. birželio 23 – 1949 m. birželio 6 d.

Žuvusio Dainavos apygardos partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštis – pirmoji LGGRTC audioknyga. Tai modernus būdas puoselėti istorinę atmintį bei užtikrinti Centro leidinių prieinamumą žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto. Skaitykite, kad ir kur būtumėte.

Audioknyga - Partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraščio, viršelis
previous arrow
next arrow
Pagrindinės leidinių

Tematikos

LGGRTC

Leidybos skyrius

„Už istorijos yra atmintis ir užmarštis, už atminties ir užmaršties – gyvenimas“
Paul Ricoeur, filosofas

ATMINTIES KNYGOS – tiems, kas nori žinoti

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) leidiniai pasakoja nors ir žiaurią, tačiau drąsą bei Tėvynės meilę įkvepiančią Laisvės kovų ir netekčių istoriją. Jų paskirtis – įamžinti tautos didvyrių bei režimo aukų, Lietuvos gyventojų atminimą, supažindinti visuomenę su svarbiais istoriniais tyrimais, išsaugoti istorinę lietuvių tautos ir valstybės atmintį. Atminties knygas rasite elektroninės prekybos puslapyje.

LGGRTC – Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta institucija, tirianti Lietuvos gyventojų persekiojimą, ginkluotą bei neginkluotą pasipriešinimą sovietų ir nacių okupacijos metais. LGGRTC įamžina Laisvės kovotojų ir režimų aukų atminimą, leidžia partizaninio karo dalyvių dienoraščius, nuotraukų albumus.

lazy

LGGRTC Leidybos skyrius kryptingai ir nuosekliai leidžia bei platina mokslinę, publicistinę ir grožinę literatūrą Lietuvos gyventojų genocido ir pasipriešinimo okupaciniams režimams tema. Yra Lietuvos leidėjų asociacijos narys, nuo 1998 m. dalyvauja tarptautinėse knygų mugėse.

Leidybos programos kryptys: mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ (prenumeruojamas, indeksas – 5290), daugiatomis tęstinis leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas“ (sovietinio genocido aukų vardynas), monografijos, studijos, dokumentų rinkiniai, atsiminimai, dienoraščiai, publicistika, grožinė literatūra.

LGGRTC Leidybos skyriaus išleistų leidinių be prekybinio antkainio galima įsigyti LGGRTC Leidybos skyriuje (Didžioji g. 17/1, tel. 8 646 41682) ir Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus knygynėlyje (Aukų g. 2A, tel. 8 646 49 539).