20240530
20240417
20240502
20240523
20240229
Pirčiupių tragedija, knygos viršelis
Sudarytojai Arūnas Bubnys, Rytas Narvydas, Andrius Tumavičius
Pirčiupių tragedija

Antrajame pasauliniame kare nacistinė Vokietija nesilaikė 1899 m. ir 1907 m. Hagos konvencijos nuostatų, draudžiančių atakas prieš nekarinius objektus ir represijas taikiems gyventojams. Tačiau po sovietų partizanų grupės įvykdyto vokiečių karinės vilkstinės apšaudymo Pirčiupiai 1944 m. birželio 3 d. tapo tokių represijų objektu.
Šis leidinys skirtas Naujųjų Pirčiupių tragedijai, siekiant plačiau atskleisti ją lėmusius įvykius. Viename straipsnyje dėstoma apie vokiečių SS ir policijos 16-ąjį pulką, kurio kareiviai vykdė egzekuciją.

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, Žuvusiųjų Prezidentas. Jono Žemaičio biografija, knygos viršelis
Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė
Žuvusiųjų Prezidentas. Jono Žemaičio biografija

Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės knygos „Žuvusiųjų Prezidentas. Jono Žemaičio biografija“ penktoji pataisyta laida. Knygoje jautriai, autentiškai ir įtaigiai atskleidžiama Jono Žemaičio, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko, biografija, prieduose pateikiami archyviniai LLKS dokumentai, nuotraukos, bendražygių prisiminimai.

Knygos „Svetimoje padangėje“ viršelis
Juozas Brazauskas
Svetimoje padangėje. Istorinė apybraiža

Istorinė apybraiža „Svetimoje padangėje“ pasakoja apie Lietuvos gyventojų masinį pasitraukimą į Vokietiją 1944–1951 m. Pateikiami to meto liudininkų prisiminimai, laiškai, dokumentų ištraukos. Tai vienas tragiškiausių Lietuvos istorijos puslapių. Pabėgėliai tikėjosi, kad pasitraukimas iš Lietuvos į Vokietiją bus neilgas, kad bus galima netrukus sugrįžti, bet teko gyventi po svetimu dangumi...

Tadas Jaskelevičius, 1941 m. Birželio sukilimas, viršelis
Tadas Jaskelevičius
1941 m. Birželio sukilimas Panevėžio apskrities Krekenavos, Naujamiesčio, Raguvos ir Ramygalos valsčiuose

XX a. gausus kovų už Lietuvos nepriklausomybę epizodų. Vienas iš jų – 1941 m. Birželio sukilimas. Nors jau praėjo daugiau kaip 80 metų, bet šis įvykis vis dar nėra iki galo ištirtas. Knygoje pateikiamas naujas požiūris į Birželio sukilimo tyrinėjimus. Įvykiai analizuojamuose valsčiuose nagrinėjami kompleksiškai. Šalia paties sukilimo įvykių tyrimo taip pat gvildenama: sukilėlio sąvokos problematika, sukilėlių likimas vokiečių ir antrosios sovietinės okupacijų laikotarpiais, sovietinių represinių struktūrų pareigūnų persekiojimo praktika sukilėlių ir jų artimųjų atžvilgiu, sukilimo dalyvių socialinis portretas.

Darius Juodis, Prasiveržti pro geležinę uždangą. SSRS žemėlapis
Darius Juodis
Prasiveržti pro geležinę uždangą (Lietuvos gyventojų pabėgimai iš SSRS)

Dr. Dariaus Juodžio knyga „Prasiveržti pro geležinę uždangą (Lietuvos gyventojų pabėgimai iš SSRS)” – tai pirmas išsamesnis leidinys, kuriame dokumentaliai nagrinėjama iki šiol tik probėgšmais istoriniuose leidiniuose paliesta tema – Lietuvos gyventojų bėgimai iš SSRS.
Knygoje pateikiami keli prasiveržimo pro SSRS geležinę uždangą laikotarpiai: pirmieji pabėgimai (1940–1941); laikotarpis po SSRS ir Vokietijos karo; partizanų prasiveržimai; Lietuvos gyventojų pabėgimai į Vakarus 6–9 dešimtmečiais bei vėlesni SSRS sudėtyje esančios Lietuvos gyventojų pabėgimai į užsienį.
Tai antroji papildyta knygos laida.

previous arrow
next arrow
Pagrindinės leidinių

Tematikos

LGGRTC

Leidybos skyrius

„Už istorijos yra atmintis ir užmarštis, už atminties ir užmaršties – gyvenimas“
Paul Ricoeur, filosofas

ATMINTIES KNYGOS – tiems, kas nori žinoti

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) leidiniai pasakoja nors ir žiaurią, tačiau drąsą bei Tėvynės meilę įkvepiančią Laisvės kovų ir netekčių istoriją. Jų paskirtis – įamžinti tautos didvyrių bei režimo aukų, Lietuvos gyventojų atminimą, supažindinti visuomenę su svarbiais istoriniais tyrimais, išsaugoti istorinę lietuvių tautos ir valstybės atmintį. Atminties knygas rasite elektroninės prekybos puslapyje.

LGGRTC – Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta institucija, tirianti Lietuvos gyventojų persekiojimą, ginkluotą bei neginkluotą pasipriešinimą sovietų ir nacių okupacijos metais. LGGRTC įamžina Laisvės kovotojų ir režimų aukų atminimą, leidžia partizaninio karo dalyvių dienoraščius, nuotraukų albumus.

lazy

LGGRTC Leidybos skyrius kryptingai ir nuosekliai leidžia bei platina mokslinę, publicistinę ir grožinę literatūrą Lietuvos gyventojų genocido ir pasipriešinimo okupaciniams režimams tema. Yra Lietuvos leidėjų asociacijos narys, nuo 1998 m. dalyvauja tarptautinėse knygų mugėse.

Leidybos programos kryptys: mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ (prenumeruojamas, indeksas – 5290), daugiatomis tęstinis leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas“ (sovietinio genocido aukų vardynas), monografijos, studijos, dokumentų rinkiniai, atsiminimai, dienoraščiai, publicistika, grožinė literatūra.

LGGRTC Leidybos skyriaus išleistų leidinių be prekybinio antkainio galima įsigyti LGGRTC Leidybos skyriuje (Didžioji g. 17/1, tel. 8 646 41682) ir Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus knygynėlyje (Aukų g. 2A, tel. 8 646 49 539).