The Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania

PUBLICATIONS

Publishing program areas:

scientific journal “Genocide and Resistance” (subscribed, index – 5290), multi-volume continuous publication “Genocide of the Population of Lithuania” (named for the victims of Soviet genocide), monographs, studies, dossiers, memoirs, diaries, publications and fiction.

Sibiro Madona (2-oji pataisyta laida)

Sibiro Madona“ (2-oji pataisyta laida) – knyga apie sunkų, žalojantį sovietinės okupacijos laikotarpį, apie skaudžius patyrimus, daugiau ar mažiau palietusius kiekvieną Lietuvos žmogų. Knyga sudaryta autentiškų liudijimų pagrindu.
Per vienos nedidelės tremties vietos – miško kirtimo punkto Korbiko (Krasnojarsko kr.) – prizmę atspindima visų ištremtų ir įkalintų Lietuvos žmonių jausena. Knyga pateikiama kartu su lankstinuku apie Sibiro Madonos skulptūrą.
Tai knyga apie stiprią tikėjimo reikšmę, ištveriant ištikusią tragediją – prievartinį atskyrimą nuo tėvynės, netektis, beteisiškumą. Politinio kalinio Jono Maldučio 1955 m. išdrožtos Švč. Mergelės Marijos pastatymas kapinėse tremtiniams grąžino dalelę prarastų tikėjimo simbolių – maldos vietą, bažnyčią. Padėjo būti stipresniems ir išsaugoti sugrįžimo viltį.
Švč. Mergelės Marijos skulptūra, kaip bendras paminklas visoms tremties ir kalinimo aukoms, buvo vienintelė tokia visame Sibire.
2010 m. skulptūra pargabenta į Lietuvą, po sudėtingo restauravimo pastatyta, o 2018 m. sausio 13 d. pašventinta Vilniaus arkikatedros bazilikos Tremtinių koplyčioje.

1
Publishing

NEWS

FIND SOMETHING INTERESTING?

Publications issued by the LGGRTC Publishing Department can be purchased at a bookstore at the Museum of Occupations and Freedom Fights (Aukų str. 2A, tel. (8 ~ 5) 249 6264) and LGGRTC Publishing Department (Didžioji str. 17/1, tel. (8 ~ 5) 279 1038).
Atminties knygos
Logo
Reset Password
Shopping cart