Didžiosios tremtys. Altajus ir Jakutija. 1941 m.

15,00 

Užpulti gynėmės. 1940–1941 metų įvykiai ir jų ištakos

12,00 

Lietuvos partizanai 1944–1986

20,00 

Traukinio į mirtį pėdsakais. Kazimieras Skučas istorijos akivaruose

12,00 

Merkio rinktinės štabo dienoraštis 1945–1946 m.

17,00 

Lietuvių būklė Lenkijos Respublikoje 1935–1938 metais

10,00 

CIA žvalgyba Baltijos šalyse / CIA Intelligence in Baltics (1947-1953)

20,00 

Nutapyta žodžiais. Vilniaus prisiminimai

12,00 

Žuvusiųjų prezidentas / Jono Žemaičio biografija

15,00 

Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas, 1 dalis

14,00 

Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija

10,00