Lietuvos laisvinimas Vakaruose po Helsinkio akto 1975-1994

8,00 

Lietuvos laisvinimas Vakaruose 1940-1975

4,30 

Anicetas Simutis 60 metų Lietuvos diplomatinėje tarnyboje

5,80 

Diplomatas Stasys Antanas Bačkis

4,30