The Unarmed Anti-Soviet Resistance in Lithuania in the 1950s and 1960s

3,00 

Lithuanians in the Kengir uprising. 16 May–26 June 1954

7,00 

Lietuvos laisvinimas Vakaruose po Helsinkio akto 1975-1994

8,00 

Rezistentų pogrindiniai periodiniai leidiniai. Okupacijų metai, 1940-1989

3,00 

Lietuvos laisvinimas Vakaruose 1940-1975

4,30 

Alma Mater, 1979: Lietuvos pogrindžio leidinys

4,30 

Lietuvos ir Vidurio Rytų Europos šalių periodinė savilaida, 1972–1989

3,00 

Lietuvos Helsinkio grupė (dokumentai, atsiminimai, laiškai)

4,30