Mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ – pradėtas leisti 1997 m.; išeina du kartus per metus; publikuojami moksliniai straipsniai (santraukos anglų kalba), dokumentai ir kt. medžiaga.

Rezultatų: 1

„Genocidas ir rezistencija“ 2017 m. Nr. 2 (42)

2,00