The Church in Soviet Lithuania

3,00 

Antykościelna polityka władzy sowieckiej na Litwie (1944–1990)

5,80 

Diplomatas Stasys Antanas Bačkis

4,30