Lithuania in 1940-1991: the History of Occupied Lithuania

10,00 

Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija

10,00 

Sovietinis saugumas Lietuvoje 1940–1953 metais