La Guerra Desconocida. Resistencia de la Armada Antisoviética en Lituania de 1944 a 1953

3,00 

Siberia. Mass Deportations from Lithuania to the USSR

3,00 

The Unknown War. Armed anti-Soviet Resistance in Lithuania in 1944–1953

3,00 

Laisvės paslaptis yra drąsa

4,30 

Pietų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas.

7,20 

Whoever saves one life…

5,80 

Išgelbėję pasaulį… Žydų gelbėjimas Lietuvoje (1941–1944)

4,00