The Words Written Testify. Diaries and Reminiscences of deportees and political prisoners of the year 1941

11,00 

Užrašyti žodžiai liudija. 1941 metų tremtinių ir politinių kalinių dienoraščiai ir atsiminimai

11,00 

Lithuanians in the Kengir uprising. 16 May–26 June 1954

7,00 

Represuoti 1918-1940 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministrų kabinetų nariai

25,00 

Lietuviai Kengyro sukilime. 1954 m. gegužės 16-birželio 26 d.

7,00