Pragaro vartai – Štuthofas

Lietuvių policija 1941–1944 metais

Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944)

„Genocidas ir rezistencija“ 1998 m. Nr. 2 (4)

1,50 

„Genocidas ir rezistencija“ 1998 m. Nr. 1 (3)

1,50