Karas po karo / War after War

3,00 

The Unarmed Anti-Soviet Resistance in Lithuania in the 1950s and 1960s

3,00 

„Genocidas ir rezistencija“ 2007 m. Nr. 2 (22)

2,00 

„Genocidas ir rezistencija“ 2007 m. Nr. 1 (21)

2,00 

„Lietuvos gyventojų genocidas“, III tomas (1948) (A–M)

5,80 

Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija

10,00 

Anicetas Simutis 60 metų Lietuvos diplomatinėje tarnyboje

5,80 

Represinių struktūrų ir komunistų partijos bendradarbiavimas įtvirtinant okupacinį režimą Lietuvoje 1944–1953 m.

7,20 

Diplomatas Stasys Antanas Bačkis

4,30