The KGB in Lithuania in 1954–1991

3,00 

Antykościelna polityka władzy sowieckiej na Litwie (1944–1990)

5,80 

1941 m. Birželio sukilimas Lietuvoje

4,30 

„Genocidas ir rezistencija“ 2010 m. Nr. 2 (28)

2,00 

„Genocidas ir rezistencija“ 2010 m. Nr. 1 (27)

2,00 

Rezistentų pogrindiniai periodiniai leidiniai. Okupacijų metai, 1940-1989

3,00 

Lietuvos laisvinimas Vakaruose 1940-1975

4,30 

Lietuviai Arktyje / Lithuanians in the Arctic

4,30 

Vakarų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas

7,20