The Holocaust in Lithuania between 1941 and 1944

3,00 

The Unarmed Anti-Soviet Resistance in Lithuania in the 1950s and 1960s

3,00 

Partisan Juozas Lukša. The Way of Life and Struggle

5,00 

Šaukėme laisvę

4,30 

Lietuvių tautos sukilimas: 1941 m. birželio 22–28 d.

7,20 

KGB slaptieji archyvai 1954-1991 m.

Holokaustas Lietuvoje 1941—1944 m.

8,70 

„Genocidas ir rezistencija“ 2011 m. Nr. 2 (30)

2,00 

„Genocidas ir rezistencija“ 2011 m. Nr. 1 (29)

2,00 

Tuskulėnai: egzekucijų aukos ir budeliai 1944-1947

4,30