The Church in Soviet Lithuania

3,00 

Siberia. Mass Deportations from Lithuania to the USSR

3,00 

KGB in Lithuania in 1954–1991

3,00 

Partizano keliu

„Genocidas ir rezistencija“ 2012 m. Nr. 2 (32)

2,00 

„Genocidas ir rezistencija“ 2012 m. Nr. 1 (31)

2,00 

„Lietuvos gyventojų genocidas“, IV tomas (1949) (A–M)

5,80 

Tautinės savimonės išlikimas ir brendimas Lietuvos okupacijos sąlygomis

4,30