Lietuvos laisvinimas Vakaruose po Helsinkio akto 1975-1994

8,00 

Pirmtako šešėlyje

6,00 

„Genocidas ir rezistencija“ 2017 m. Nr. 2 (42)

2,00 

The KGB in Lithuania in 1954–1991

3,00