Lietuvos partizanai 1944–1986

20,00 

Partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštis / 1948 m. birželio 23–1949 m. birželio 6 d.

7,00 

Mano draugas Lapinskas

5,00 

The Real History of Lithuania in the 20th Century

7,00 

Kaunas Ghetto 1941—1944

5,00 

„Genocidas ir rezistencija“ 2018 m. Nr. 2 (44)

2,00 

„Genocidas ir rezistencija“ 2018 m. Nr. 1 (43)

2,00 

Vilniaus getas 1941–1943

3,00 

Partizanai [N 16]

8,00