Wileński Oddział Specjalny (Sonderkommando) Niemieckiej Policji Bezpieczeństwa i SD w latach 1941–1944

6,00 

Antykościelna polityka władzy sowieckiej na Litwie (1944–1990)

5,80