The KGB in Lithuania in 1954–1991

3,00 

Antykościelna polityka władzy sowieckiej na Litwie (1944–1990)

5,80