Lietuvos žydai Štuthofo koncentracijos stovykloje 1943–1945 m.

7,00 

Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941-1944 m.

5,00 

Vilniaus getas 1941–1943

3,00 

Sovietinių represinių struktūrų veikla prieš lietuvių ir lenkų pogrindį 1944–1945

8,00 

Kauno getas 1941-1944

5,00 

Šiaulių getas

5,00 

Lietuvių tautos sukilimas: 1941 m. birželio 22–28 d.

7,20 

Holokaustas Lietuvoje 1941—1944 m.

8,70 

Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944)