Lietuviai Arktyje / Lithuanians in the Arctic

4,30 

Priesaika (Jonas Semaška-Liepa ir jo bendražygiai)