1941 m. Birželio sukilimas Lietuvoje

4,30 

Rezistentų pogrindiniai periodiniai leidiniai. Okupacijų metai, 1940-1989

3,00 

Lietuvos laisvinimas Vakaruose 1940-1975

4,30 

Lietuviai Arktyje / Lithuanians in the Arctic

4,30 

Vakarų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas

7,20