Šaukėme laisvę

4,30 

Lietuvių tautos sukilimas: 1941 m. birželio 22–28 d.

7,20 

KGB slaptieji archyvai 1954-1991 m.

Holokaustas Lietuvoje 1941—1944 m.

8,70 

Tuskulėnai: egzekucijų aukos ir budeliai 1944-1947

4,30