Vokietijos ir jos sąjungininkų karo belaisviai Lietuvoje 1944-1949 m.

7,00 

Sovietinių represinių struktūrų veikla prieš lietuvių ir lenkų pogrindį 1944–1945

8,00