Mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ – pradėtas leisti 1997 m.; išeina du kartus per metus; publikuojami moksliniai straipsniai (santraukos anglų kalba), dokumentai ir kt. medžiaga.

„Genocidas ir rezistencija“ 2010 m. Nr. 2 (28)

2,00 

„Genocidas ir rezistencija“ 2010 m. Nr. 1 (27)

2,00