Mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ – pradėtas leisti 1997 m.; išeina du kartus per metus; publikuojami moksliniai straipsniai (santraukos anglų kalba), dokumentai ir kt. medžiaga.

„Genocidas ir rezistencija“ 2019 m. Nr. 2 (46)

2,00 

„Genocidas ir rezistencija“ 2019 m. Nr. 1 (45)

2,00