Mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ – pradėtas leisti 1997 m.; išeina du kartus per metus; publikuojami moksliniai straipsniai (santraukos anglų kalba), dokumentai ir kt. medžiaga.

„Genocidas ir rezistencija“ 2020 m. Nr. 2 (48)

2,00 

„Genocidas ir rezistencija“ 2020 m. Nr. 1 (47)

2,00