Mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ – pradėtas leisti 1997 m.; išeina du kartus per metus; publikuojami moksliniai straipsniai (santraukos anglų kalba), dokumentai ir kt. medžiaga.

Rezultatų: 1

„Genocidas ir rezistencija“ 2022 m. Nr. 1 (51)

4,00