Rodoma 1–36 iš 156

Užpulti gynėmės. 1940–1941 metų įvykiai ir jų ištakos

12,00 

Lietuvos partizanai 1944–1986

20,00 

1941 m. birželio 23 d. sukilimas Panevėžio apskrities Pušaloto valsčiuje

7,00 

„Genocidas ir rezistencija“ 2021 m. Nr. 1 (49)

4,00 

Sibiro Madona (2-oji pataisyta laida)

7,00 

Per skausmo pelkes

8,00 

Traukinio į mirtį pėdsakais. Kazimieras Skučas istorijos akivaruose

12,00 

„Lietuvos gyventojų genocidas“, V tomas (1950-1953) (N-Ž)

9,80 

LSSR KGB versus Lithuania

12,00 

Merkio rinktinės štabo dienoraštis 1945–1946 m.

17,00 

„Genocidas ir rezistencija“ 2020 m. Nr. 2 (48)

2,00 

Lietuvių būklė Lenkijos Respublikoje 1935–1938 metais

10,00 

German Security Police and the SD Vilnius Special Squad 1941–1944

6,00 

Wileński Oddział Specjalny (Sonderkommando) Niemieckiej Policji Bezpieczeństwa i SD w latach 1941–1944

6,00 

CIA žvalgyba Baltijos šalyse / CIA Intelligence in Baltics (1947-1953)

20,00 

MACIKAI HOUSE OF DEATH. The WWII prisoner of war and Gulag camps 1939–1955 in the environs of Šilutė

5,00 

We could not but resist genocide / Memoirs of an ordinary partisan

7,00 

Lietuvos žydai Štuthofo koncentracijos stovykloje 1943–1945 m.

7,00 

„Genocidas ir rezistencija“ 2020 m. Nr. 1 (47)

2,00 

Nutapyta žodžiais. Vilniaus prisiminimai

12,00 

Karas po karo / War after War

3,00 

The Holocaust in Lithuania between 1941 and 1944

3,00 

The Unarmed Anti-Soviet Resistance in Lithuania in the 1950s and 1960s

3,00 

The Church in Soviet Lithuania

3,00 

Lithuanians in the Kengir uprising. 16 May–26 June 1954

7,00 

President of the Fallen

20,00 

Many Sons have Fallen / In the partisan Ranks

10,00 

Intelligence service of Lithuania in 1918–1940. Personalities and Images

35,00 

Karas po karo / La guerre après la guerre

3,00 

Krieg Nach dem Kriege / War after War

3,00 

Ženkliukas

5,00 

Žvakė

2,50 

Partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštis / 1948 m. birželio 23–1949 m. birželio 6 d.

7,00 

„Nuo ko mes bėgome?..“ Julijos Tverskaitės-Maceinienės, Antaninos Tverskaitės, Antano Maceinos dienoraščiai (1940–1946)

8,00 

Represuoti 1918-1940 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministrų kabinetų nariai

25,00 

Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941-1944 m.

5,00